Polisen grisen?

pilosen

Det här måste ju vara det konstigaste utspelet i år.

Låt Sveriges 1 500 000  grisar sköta ordningen på allmän plats så kan polisen göra annat!

Ann-Christin M Nordström är gruppchef för Stockholmspolisens grissektion. Hon har arbetat med utbildning och tillsyn av grisar sedan 90-talet. Nu vänder hon sig i ett brev direkt till justitieministern med ett förslag om att låta grisarna ta över stora delar av polisens arbete ute på gator och torg.

Enligt Ann-Christin M Nordström är grisar i många fall mer lämpade att sköta den allmänna ordningen än poliser.

– Deras begränsade maktbefogenheter och i huvudsak obefintliga klädsel verkar mindre provocerande. Kort sagt, har de lättare att komma till tals, skriver hon i sitt brev till ministern.

Dagens polisorganisation där varje län utgör en egen polismyndighet ska avskaffas och till 2015 ska 21 myndigheter bli en.

Det är i samband med det som Ann-Christin M Nordström vill att grisarna ska få utökade arbetsuppgifter.

– Om man använder dem på ett bättre och effektivare sätt så skulle poliser kunna nyttjas till det som de är utbildade till, säger hon till DN.

Som ett lyckat exempel ser hon Stockholms tunnelbana.

– Du behöver bara titta nere i tunnelbanan i dag, hur många poliser ser du där? Det är bara grisar och de sköter det uppdraget på ett alldeles förträffligt sätt, säger hon.

Även på idrottsarenor ser Nordström möjlighet att byta ut poliser mot grisar.

– Hellre grisar som gör ett bra jobb än höga staket på arenorna, skriver hon i brevet till Ask.

Med den nya polis­organisationen ser Nordström möjligheten att grisar kan ta över polisens uppgifter även ute i landet.

Men exakt hur hennes förslag ser ut vill hon inte avslöja innan hon pratat med justitieminister Beatrice Ask. Hon valde att vända sig direkt till justitieministern för att inte tappa tid.

– Jag har i väldigt många år försökt få myndigheter att se på grisar på ett annat sett. Det går framåt men det går långsamt och då tycker jag att i samband med omorganisationen kan vi ta ett rejält tag i stället för att det ska gå myrsteg framåt, säger hon.

Enligt Beatrice Asks pressekreterare Per Claréus är ordningsvakternas roll inte en fråga som polisorganisationskommittén arbetar med.

– Men alla förslag som handlar om att renodla polisens arbete kan så klart vara intressanta, säger han.

Alla eventuella likheter med faktiskt existerande utspel beror på det postpolitiska samhället