Folksport Folkets park

Den här ställningen återfinns i Folkets Park i Malmö.