Röva istället för Reva

Det pågår en jakt. Polisen stoppar människor som de tycker ser utländska ut. Det är inte Tyskland på 30-talet. Eller ens dagens Grekland där en stor del av polismakten sympatiserar med det öppet nazistiska partiet Gyllene gryning. Det är Sverige. Det är 2013.

Du kanske tycker att jag drar för stora växlar på det här, men ett samhälle vars ordningsmakt haffar människor för att deras utseende avviker från den infödda majoriteten är ett rasistiskt samhälle. Det är också en metod som riktar sig mot de allra svagaste och mest utsatta. Som i många fall flytt från förföljelse i andra delar av världen

Det är också en metod som vore otänkbar till och med mot många typer av brottslingar. Det säger ganska mycket då det inte ens är ett brott att befinna sig i landet utan uppehållstillstånd.

För visst vore det fantastiskt om polisen kunde ägna sig åt att verkligt samhällsfarlig brottslighet. Det skulle kunna se ut såhär. Förbundet Allt åt alla presenterar Projekt Röva: Rättssäker övervakning av välfärdens avskaffare