Arbetskris och basinkomst

Tysk film om basinkomst. Alla talar svenska!