Spotifierade rum I – rum som flyr

Ett spotifierat rum är exempelvis ett torg som förvandlats till galleria eller en park som blivit parkeringsplats. Alltså allmänna platser som inhägnats på något vis. Men hur ser rummen och inhägnaderna ut i praktiken? Vilka olika typer av spotifierade rum finns och hur har det inhägnats. Kort sagt: vad gör rummen?

Steven Flusty har funderat kring detta och hittat ett antal kategorier. De är inte på något vis ömsesidigt uteslutande. Ett rum kan passa in i flera kategorier. Jag har har dessutom tagit mig friheten att lägga till några själv. Men Stevens först…

Kom gärna med egna exempel, och ännu hellre, bilder på spotifierade rum

Rum som flyr
Den här typen av rum har gjorts svåra att nå genom att exempelvis ta bort så många vägar eller ingångar som möjligt. Det kan vara en smygprivatiserad bakgård mellan ett antal företag. En bostadsrättsförening eller hyresvärd som tagit bort möjligheterna att nå en gård eller ett grönområde som egentligen inte tillhör dem. Dit man plötsligt måste ha portkod eller passerkort för att få tillträde till. Det kan också vara ett köpcenter i utkanten av staden som bara går att nå med bil. Dit flera affärer flyttat sin verksamhet.