Arbetslinjens icke-linjära historia

Lenin hämtade inspiration från kapitalismens högborg. Alliansen från Nikita Chrusjtjov. Cirkeln, förlåt linjen, är sluten.