Fredagsmys med Slavoj Zizek och toaletter

Jag har med en dåres envishet hävdat att objekt kan vara ideologiska, precis som ord, uttryck och diskurser. Ett otacksamt jobb som jag uthärdar tack vare mästarens (herresignifikantens?) stöd. Trevlig helg!