Allmänhetens ointresse (version)

Jag medverkar för sista gången i Arbetaren Zenit. Tidningen läggs nämligen ner.