Arbetsgivarnas specialdomstol

Brukar inte hålla med Mattias Svensson om någonting, men när han skriver om belastningsregistret har han en poäng. Det blir allt vanligare att arbetsgivare kräver ett utdrag ut registret vid anställning. De vill veta om den arbetssökande är dömd för något brott.

Detta innebär i praktiken att den som nekas jobb på grund av vad som framkommer i registret straffas två gånger. Först av samhället och sedan av en arbetsgivare. Det innebär också att det inte går att sona brott under preskriptionstiden. Det spelar ingen roll om straffet är avtjänat. Så länge uppgifterna i belastningsregistret finns kvar riskerar den som avtjänat straffet att gå miste om anställning.

Dessutom är systemet kontraproduktivt. Om vi på allvar tycker att det är bra att kriminella slutar vara kriminella och skaffar sig ett lagligt jobb, kan det vara bra om de just har en möjlighet att skaffa sig ett lagligt jobb.

Vi vet heller inte vilka övriga register som förhindrar arbetare att skaffa vissa jobb. IB registrerade personer med vänsterextrema åsikter, vilket i flera fall ledde till att de registrerade nekades jobb. Vilka register över ”extremister” finns idag? Hur används de? Vilka har tillgång till uppgifter ur registret?

Hur är det med polisens spaningsregister, där de registrerar personer som förekommer i förundersökningar, har kopplingar till kriminella och så vidare? Alltså personer som inte nödvändigtvis är dömda för något brott.

En av grunderna för ett rättssamhälle är att samhället bestraffar. Punkt. Inte att vi sedan överlämnar till arbetsgivare att godtyckligt bestraffa en extra gång. Den som avtjänat sitt straff har just avtjänat sitt straff och ska ha samma möjligheter som alla andra.