Allmänhetens ointresse

För någon vecka sedan antog Moderaterna ett nytt idéprogram. Där låter de bland annat påskina att de var emot apartheid och för allmän rösträtt när det begav sig. Moderaterna har med rätta anklagats för historieförfalskning.

Moderaterna är, har alltid varit och kommer alltid att vara överhetens parti. Det inser vem som helst som studerar partiets ställningstaganden genom åren:

 • 1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
 • 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
 • 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag
 • 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
 • 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
 • 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
 • 1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
 • 1927: Nej till folkskolereform.
 • 1931: Nej til sjukkassan.
 • 1933: Nej till beredskapsarbete.
 • 1934: Nej till a–kassa.
 • 1935: Nej till höjda folkpensioner.
 • 1938: Nej till två veckors semester.
 • 1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
 • 1946: Nej till fria skolmåltider.
 • 1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
 • 1947: Nej till allmänna barnbidrag.
 • 1951: Nej till tre veckors semester.
 • 1953: Nej till fri sjukvård.
 • 1959: Nej till ATP.
 • 1960–talet: Ja till apartheid.
 • 1963: Nej till fyra veckors semester.
 • 1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
 • 1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
 • 1974: Nej till fri abort.
 • 1976: Nej till femte semesterveckan.
 • 1983: Nej till löntagarfonderna.
 • 1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella.
 • 1998: Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU.
 • 2003: Ja till Irakkriget.
 • 2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning.
 • 2006: Nej till gröna jobb.
 • 2006: Nej till sex timmars arbetsdag.
 • 2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn.
 • 2006: Nej till höjd a- kassa.
 • 2006: Ja till sänkt a-kassa.
 • 2006: Nej till höjd sjukersättning.
 • 2007: Ja till sänkt sjukersättning.
 • 2009: Ja till skärpt anhöriginvandring

Så lögnen är lätt att genomskåda. Men Moderaterna sysslar med något betydligt värre än att handskas ovarsamt med historiska fakta.

Problemet är inte att det försöker skönmåla det som varit, utan att det försöker framställa dagens politik som så oförarglig som möjligt. Moderaterna vill framstå som representanter för folkviljan, eller ”allmänintresset” som det heter i idéprogrammet.

De vill vara partiet som tycker som folk tycker mest. För alla är ju emot apartheid. (ja, förutom Moderaterna när det begav sig). Och alla är för allmän rösträtt (ok, inte gamla Högerpartiet). Men idag tycker alla så. Till och med Moderaterna. Och Moderaterna vill gärna att alla deras åsikter ska framstå som lika självklara och okontroversiella. Som något alla kan hålla med om.

Det handlar egentligen inte om att förfalska historien, utan om att göra framtiden meningslös. Om att göra politik så ointressant som möjligt. Om att göra alla ställningstaganden meningslösa. Om ingenting betyder någonting, varför ska vi överhuvudtaget tycka något? Om alla ändå är överens varför ska vi då bry oss? Allmänintresset förvandlas till ett allmänt ointresse och de kan genomföra sin agenda i lugn och ro.

Vilken agenda? Ta en titt på listan ovan och dra dina egna slutsatser.