Spotifieringen av Aftonbladet

Sedan en tid tillbaka låser Aftonbladet en del av sitt material i tjänsten ”Plus”. Det kostar några spänn att läsa vissa artiklar på hemsidan.

Nyligen stängde de kommentatorfunktionen. Den har öppnat igen, men går bara att använda om du är inloggad Facebook.

Spotifieringen tilltar alltså ytterligare. Du måste både betala och ha ett konto på Facebook för att få fullt tillträde till Aftonbladets nätupplaga.

Precis som Spotify väljer alltså Aftonbladet att använda privata, multinationella företaget Facebook för att administrera delar av sin kommunikation.

Vad dylika tilltag får för konsekvenser på lång sikt vet jag inte. Jag misstänker att det skvallrar om ett framtida internet där du först loggar in på Facebook och sedan väljer mellan ett antal målgruppsanpassade betaltjänster. Den information som Facebook samlar in är nära nog optimal för ändamålet.