Oooops, they did it again

Återigen har en av arbetslinjens påskyndare använt ett språkbruk som inte bara för tankarna till, utan faktiskt är identiskt med, det nazisterna använde under 1900-talet. Jag hoppas att det – även denna gång – rör sig om en olycklig slump. Men en gång är ju som bekant ingen gång, medan två gånger…