Arbetsförmedlingen utreder sig själva

Arbetsförmedlingen har – med rätta – fått mycket kritik för Fas3. Bland annat vill en majoritet i riksdagen stoppa experimentet. Så vad göra? Jo, i sann totalitär anda har de  utrett sig själva.

Att Arbetsförmedlingens egen utredning kommer fram till att deras egen verksamhet fungerar bra är lika självklart som att Kim Jong Ill får många röster i Nordkorenska ”val”.

Däremot är själva frågeställningen som ligger till grund för undersökningen anmärkningsvärd. De som tvingas delta får svara på om de är ”nöjda” med sin Fas3-plats.

Men en genomgripande samhällsförändring – där arbetsförmedlingen aktivt och medvetet anordnar tvångsarbete, bidrar till undanträngning och lönedumpning samt tar arbetsrätten på en tidsresa till 1800-talet – är en mycket större fråga än huruvida några (bortfallet var stort) deltagare som är vällvilligt inställda nog att delta i undersökningen, trivs någorlunda med sin sysselsättning eller inte.

Kanske dags att lyfta frågan från Arbetsförmedlingen begränsade kundperspektiv och genomföra en seriös utredning?