Erik av Pommern stoppar utförsäljning

De borgerliga partierna inklusive Miljöpartiet vill bygga ny simhall i Malmö. För att finansiera detta vill de sälja mark som en av den gamla simhallarna står på.

Det är här Erik av Pommern kommer in i bilden. Han har nämligen donerat marken en gång i tiden. Det var meningen att den skulle användas till allmänhetens bästa.

Fram till 1965 var det förbjudet att sälja så kallad ”donationsjord”. Nuförtiden strider det bara mot god stadsplanesed. Malmö har hittills byggt bland annat sjukhus, parker, idrottsanläggningar på donerad mark. En fin sed som nu alltså kommunstyrelsen med Moderaterna och Miljöpartiet i spetsen vill överge. Förhoppningsvis har inte Erik av Pommern sagt sitt sista ord om saken.