Arbetscitatmaskinen

Laddar inför smygläsningen på fredag med några citat tillverkade av en maskin som drivs av alienerat lönearbete.

Wasn’t technology supposed to make us free instead of unemployed?
Jim Goad

The trouble with unemployment is that the minute you wake up in the morning you’re on the job.
Slappy White

In an industrial society which confuses work and productivity
the necessity of producing has always been an enemy of
the desire to create
Raul Vaneigem

Överklassen tillät arbetaren inga andra värden än de som slavägaren uppskattar hos slaven. Arbetaren skulle vara flitig och uppmärksam, inte tänka själv, endast visa sin herre lojalitet och tillgivenhet, inse att hans rätta plats i statens ekonomi var slavens plats i sockerplantagens ekonomi. Betrakta de många dygder vi beundrar hos en människa, och de blir synder hos en slav.
J L and Barbara Hammonds

Let us not destroy those wonderful machines that produce efficiently and cheaply. Let us control them. Let us profit by their efficiency and cheapness. Let us run them for ourselves. That, gentlemen, is socialism.
Jack London

Måste vi ta över produktionsmedlen är det inte min revolution
Fredrik Edin

Vad? Har ni etablerat folket såsom samhällskropp men ännu inte lärt er hemligheten att få alla de rika att tvinga alla de fattiga att arbeta? Är ni fortfarande okunniga om polisens mest elementära funktion?
Voltaire

Bourgeoisin har dränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och i stället för de otaliga lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten allena.

Den har, kort sagt, i stället för den i politiska och religiösa illusioner höljda utsugningen satt den öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen.

Bourgeoisin har avklätt alla de verksamheter, som förut betraktades och ärades med from vördnad, deras helgongloria. Den har förvandlat läkaren, juristen, prästen, poeten och vetenskapsmannen till sina betalda lönearbetare.
Friedrich Engels & Karl Marx

Alla betalda arbeten absorberar och förslöar sinnet
Aristoteles

Hela vårt liv är mord genom arbete. I sextio år dinglar vi i repet, och vi dansar
Georg Büchner