RUT

Sista bidraget som lämnades in innan tävlingen stängde var verket ”Rut” av konstnären Tiq