Skumrask ständigt på jakt

Inom kort kommer jag att samla in alla blogginlägg, allt twitter, alla statusuppdateringar på facebook och alla bilder från flickr.

Material kommer sedan att försämras både kvalitativt och kvantitativt. En ansenlig del kommer inte att återpubliceras över huvud taget.

Du kommer sedan att kunna ta del av materialet igen. Den här gången mot en avgift. Du kan välja mellan att betala mig pengar eller att ta del budskap från mina sponsorer. Budskapen förmedlas på ett så irriterande sätt som möjligt för att få dig att välja kontanter som betalningsmedel.

Upphovsmännen till materialet kommer att erhålla en symbolisk ersättning för sina ”bidrag”.

Jag förväntar mig oreserverade hyllningar i morgontidningarnas näringslivsbilagor för mitt expansiva entreprenörskap.