Först tragedi, sen fars, nu animation.

Dags för en animation från RSA igen. Den här gången har du möjligheten att sätta i dig Slavoj Zizeks bok ”First as Tradgedy…” på 11 minuter. Enjoy (your symptom).