Bechdeltestet

Bechdeltestet är hämtat från serien Dykes to Watch Out For av Alison Bechdel. Det kan användas på exempelvis film, teveserier eller litteratur och visar vilken roll kvinnor spelar i berättelsen. Eller snarare, vilken roll de inte spelar.

Det går till så här. Ta valfri berättelse och kontrollera om den:

(1) Innehåller minst två kvinnor

(2) Som pratar med varandra

(3) Om något annat än en man

Om du lägger till ”giftermål” och ”barn” under punkt 3 kan du utesluta de flesta filmer och en hel del teveserier och litteratur.

Det riktigt intressanta med bechdeltestet är kanske inte vad den säger om vår samtida kultur utan om vår samtid i stort. I boken One Dimensional Woman ställer sig Nina Power frågan om verkligheten klarar ett bechdeltest. Troligen inte. Kan vi beskylla kulturen för det? Bara delvis.

Självklart har jag testat min egen film. Klarar den testet? Definitivt inte. Kan vi beskylla verkligheten för det? På sin höjd delvis.

Jag tar givetvis konsekvenserna av detta, sätter mig i skamvrån med den krossade illusionen om att jag skulle vara en modern, upplyst  och jämställd man och skriver något helt annat.

Här hittar du förresten mer om utmärkta Zero-Books.