Biojuridik

Medan ipred, datalagring och bodströmssamhället stjäl uppmärksamheten smiter en annan ännu läskigare typ av lagstiftning in bakvägen. Biojuridiken. En samling åtgärder för att bemästra oönskade kroppsfunktioner.

I höstas fälldes en kvinna i Värmland för att ha skrivit en för dålig ansökan till ett jobb hon inte ville ha. Mormonstaten Utah förbereder en lag för att kunna åtala kvinnor som får missfall.

Jag kan avslöja nästa drag i Sven Otto Littorins kampanj för att göra moderat politik ännu mer absurd. Det ska bli förbjudet att vara för sjuk när man är sjukskriven.

Jag menar, hur skulle det se ut om de utförsäkrade är för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande? Vilka ska då utföra meningslösa sysslor på Skattemyndigheten istället för att gå hemma och ”vänta på pengar”?