(Ytterligare) ännu fler citat

Vi tar väl några citat till då. Tack alla ni som bidrar till samlingen. Fortsätt gärna med det!

Var och en blir tillfrågad om sin åsikt i varje enskild fråga för att förhindras att ha en åsikt om helheten.
Raoul Vaneigem

Those who have nothing have only their discipline
Alan Badiou

Vi använder oss av en tjänst som redan existerar utan att betala vad som kunde varit en struntsumma om den inte kontrollerades av profiterande frossare. Och ni kallar oss kriminella.
The Mentor

Absorb what i useful, reject what is useless
Bruce Lee

If you can get power, grab it. Do whatever is possible.
Slavoj Zizek

Jag gör vad som helst för pengar, till och med jobbar
Kaisa-Leena Piltti

If they are innocent, they deserve all the more to be shot
Bertolt Brecht

Americas worst nightmare. A nigger with a library card.
Brother Mouzone

It is only when there is class struggle that there can be philosophy
Mao Zedong

The purpose of an open mind, like having an open mouth, is to close it upon something solid
Gilbert Keith Chesterton