Kvacksalveri

Kvacksalvare: en person som utan behörighet utövar medicinsk verksamhet som är reserverad för läkare eller tandläkare Skulle du våga flyga om planet var servat av en tjänsteman från luftfartsverket istället för en flygmekaniker? Hur skulle […]