Malmö ute och cyklar

Malmö stad genomför just nu en uppfostringskampanj riktad mot stadens cyklister. Öresundsregionen ska bli ”världens bästa cykelregion” och för att kunna bli det måste tydligen cyklisterna skärpa sig. Tilltaget kan verka förvånande för den som […]