iOpticon

Sedan en tid tillbaka har man kunnat köpa biljetter till Stockholms kollektivtrafik via sms. Från och med 1 maj kommer det bara vara möjligt att göra detta om du har registrerat ditt sim-kort. Ur ett […]

Tack själva

Skumrask har utsetts till årets blogg av Nobeltorgskommittén, som är en del av trevliga bokkaféet Amalthea i Malmö. En stor ära, inte bara att få utmärkelsen, utan också att nämnas tillsammans med de andra pristagarna som jag verkligen […]

Kvacksalveri

Kvacksalvare: en person som utan behörighet utövar medicinsk verksamhet som är reserverad för läkare eller tandläkare Skulle du våga flyga om planet var servat av en tjänsteman från luftfartsverket istället för en flygmekaniker? Hur skulle […]