Exkluderande design: Crackmuren i paris

I Pantin, en förort i nordöstra Paris, har polisen byggt en mur för att försöka hindra missbrukare från att passera under en motorled in i förorten.

Muren är, precis som många andra åtgärder som prövats, oduglig när det gäller att få bukt med det utbredda crackmissbruket i området. Men den är också oduglig när det gäller att hindra missbrukarna från att röra sig eftersom det finns massor av andra vägar precis i närheten

Att de överhuvudtaget rör sig i området beror i sin tur på att de jagats iväg från andra platser.

Exkluderande design fungerar i det här fallet som den brukar. Den löser inga problem utan flyttar runt dem. I de här fallet verkar man dessutom medvetet ha försökt flytta dem till ett så fattigt område som möjligt.

Den här gången blev dock invånarna i området så arga att de protesterade. De tycker att den franska regeringen borde hitta en lösning på det här problemen som pågått i årtionden istället för att bara dumpa dem bland andra fattiga.


STÖD DEN HÄR BLOGGEN