Exkluderande design: Threadneedle Street, London

Johan skickade den här bilden från Londons bankkvarter. Hur skulle det se ut om folk bara kunde slå sig ner? Vad är de rädda för? Fläckar på den putsade ytan? Att finanskapitalet ska flöda långsammare?


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

KÖP MIN BOK OM EXKLUDERANDE DESIGN HÄR