Det här är inte exkluderande design

Men det skulle det kunna vara. Det är inte ovanligt att exkluderande design förkläs till konst eller andra utsmycknader. Den som vill vara diskret kan ställa fram en gigantisk blomkruka istället för att använda staket eller spikar. Då ser det ut som någon har smyckat ut platsen, inte jagat iväg oönskade besökare. Trots att båda sakerna är sanna och syftet är det sistnämnda.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att göra själva bänkarna till prydnader, som den ovan (på vägen till Blå planeten i Köpenhamn) eller det här konstverket i Dublin. Så se upp.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Mesage is the Medium