Exkluderande design: Hemköp på Södra Förstadsgatan i Malmö


Utrymmet utanför entrén vid Hemköp på Södra Förstadsgatan i Malmö har länge varit ett väder- och vindskydd för hemlösa och en och annan som bett om en slant. Sedan någon dag tillbaka ockuperas dock utrymmet av blomkrukor och skyltar.

Blomkrukor är ju, som jag varit inne på tidigare, en diskret och lömsk form av exkluderande design. Till skillnad från när det gäller exempelvis spikar ser det ju ut som någon har utsmyckat platsen. Inte jagat iväg oönskade besökare. Trots att båda sakerna är sanna och syftet är det sistnämnda.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv