Exkluderande design: anti-rejvlagen

r-158-1277729787-jpeg

När vi ändå är inte på politikers egentligen fullt begripliga rädsla för danskultur kan det vara på plats att titta närmare på den brittiska lag som stiftades för att stoppa ”acid house parties” och liknande.

Lagen var en del av den omfattande Criminal Justice and Public Order Act som var tänkt att reglera alla möjliga typer av ”anti-sociala” störningar. Kritiker menade att den inte bara var riktad mot danskultur utan dessutom mot vägprotester, protester mot rävjakt, ockupationer av övergivna byggnader och landområden samt mot så kallade travellers (etniska och kulturella).

Lagen mötte stora protester och har kommenterats på olika vis av bland andra Orbital, Prodigy, The Streets, Autechre och Pop Will Eat Itself.

Även om lagen inte är en byggnad eller ett objekt som exempelvis en ”luffarsaker bänk” är den ett tydligt exempel på exkluderande design. Syftet är att förhindra ett viss beteende (eller fler) på offentliga platser.

I Sverige fanns faktiskt tills alldeles nyligen en lag som krävde tillstånd för att ordna dans offentligt.

Här kommer några godbitar ur lagtexten. Min personliga favorit är ”“music” includes sounds wholly or predominantly characterised by the emission of a succession of repetitive beats.”

Criminal Justice and Public Order Act 1994

Powers in relation to raves

Powers to remove persons attending or preparing for a rave

(1) This section applies to a gathering on land in the open air of 100 or more persons (whether or not trespassers) at which amplified music is played during the night (with or without intermissions) and is such as, by reason of its loudness and duration and the time at which it is played, is likely to cause serious distress to the inhabitants of the locality; and for this purpose—

(a)such a gathering continues during intermissions in the music and, where the gathering extends over several days, throughout the period during which amplified music is played at night (with or without intermissions); and

(b)“music” includes sounds wholly or predominantly characterised by the emission of a succession of repetitive beats.

(2) If, as respects any land in the open air, a police officer of at least the rank of superintendent reasonably believes that—

(a)two or more persons are making preparations for the holding there of a gathering to which this section applies,

(b)ten or more persons are waiting for such a gathering to begin there, or

(c)ten or more persons are attending such a gathering which is in progress,