Exkluderande design: Stockholms centralstation

KzKNRG4T

Ibrahim Alkhaffaji skickade en bild från Stockholms central på en avsats där människor tidigare suttit eller legat.

Mer om exkluderande design här