Exkluderande design: Malmö centralstation

 

 Ett armstöd i maktens tjänst.