Exkluderande design: Hyllie station

 

 Hittade detta exemplar exkluderande design på perrongen på Hyllie station i Malmö.