Det här är kanske ett brott

Visste du att det i många länder är förbjudet att sprida bilder på konst på offentliga platser utan tillstånd från konstens upphovsman? I vissa länder är det dessutom förbjudet att sprida bilder av byggnader utan tillstånd. I Italien finns en lag som heter ”Codice Urbani” som förbjuder publicering i kommersiellt syfte av foton på  ”kulturföremål” (typ allt människan skapat) utan tillstånd från Konst- och kulturarvsministeriets lokalkontor.

Varför berättar jag det här? Jo, just nu försöker EU harmonisera lagarna på området. Det diskuteras bland annat om medborgarna ska ha rätt att skapa och sprida bilder på konst och byggnader. Piratpartiets Julia Reda leder en falang som vill införa så kallad ”panoramafrihet” i hela EU. Panoramafrihet innebär att vem som helst får fotografera, filma eller teckna av byggnader eller konstverk som är permanent placerade i det offentliga rummet, och därefter publicera resultatet.

En annan falang leds av Jean-Marie Cavada från det borgerliga franska partiet UDF. De har istället föreslagit att kommersiell användning av reproduktioner av offentliga byggnader ska behöva rättighetsinnehavarens godkännande.

9 juli röstade EU-parlamentet om frågan. Jag skulle beskriva resultatet som att båda falangerna förlorade. Det blir varken inskränkningar eller panoramafrihet i hela EU. Varje land kommer även i fortsättningen att ha sina egna regler (enligt denna karta).

Du undrar fortfarande varför jag berättar det här? Jo, säg att Cavadas eller liknande förslag går igenom i framtiden. Vilka kommer att kunna sprida bilder på konst och byggnader? Du och jag?  Media? Vilka kommer i såna fall att räknas dit? Och vad är egentligen inte kommersiellt i dagens samhälle? Den här bloggen? 

Säg att utvecklingen fortsätter och andra föremål omfattas. Filmer, böcker eller musik? Säg att andra framställningsformer omfattas. Kritik och recensioner? Kommer jag att behöva tillstånd från upphovsmannen nästa gång jag skriver om en film här?

Vad kommer att hända med alla otaliga sidor på nätet där människor kan lämna sina synpunkter om allt mellan hotellvistelser och vård? Kommer de att stängas ner? Kommer recensenter som inte faller den recenserade i smaken att bötfällas?

Förhoppningsvis ett orealistiskt skräckscenario. Men faktum är att dylika saker redan händer. För en tid sedan stämdes en patient i Storbritannien på miljonbelopp för att ha lämnat ett negativt omdöme om en tanläkare. En fransk bloggare stämdes förra året efter att ha skrivit negativt om en restaurang.

Någonting säger mig att Cavada, hans gelikar och de starka ekonomiska krafter vars ärenden de går inte kommer att ge sig. Någonting säger mig att den engelske patienten och den franska bloggaren kommer att få sällskap av flera som tagit sig friheten att tycka saker. Någonting säger mig att EU kommer att vara på de ekonomiskt starkas sida i det här fallet också. Om vi har riktig otur alltså i form av ett överstatligt regelverk som ger ”upphovsmän” möjligheten att kontrollera vad som fotograferas, avbildas, beskrivs och kritiseras.

Det sker inte bara en tilltagande privatisering av offentligheten. Starka krafter vill också privatisera och kontrollera bilderna av den.