Exkluderande design: Oslo Sentralstasjon

Oslo_Sentralstasjon

När den norske journalisten Christian Nicolai Bjørke intervjuade mig om exkluderande design tidigare i år var fenomenet inte särskilt vanligt i Norge. Så verkar inte vara fallet längre.

I en artikel i tidningen Vårt Land beskriver han hur bänkarna på Norges största järnvägsstation, centralstationen i Oslo, förses med extra armstöd med det uttalade syftet att förhindra att människor sover på dem.

Även Kai-Rune Myhrer konstaterar att exkluderande design blir vanligare i Oslo.