Väktare och poliser: när exkluderande design inte är tillräckligt exkluderande

il_fullxfull.295863606

Väktare och vaktbolag har varit föremål för en hel del diskussion sedan de brutala ingripandet mot två barn på Malmös Centralstation för någon vecka sedan.

Igår föreslog Anna König Jerlmyr, moderat oppositionsborgarråd i Stockholm, att väktare skulle anlitas för att förhindra fattiga EU-migranter från att bosätta sig på offentliga platser. Av en händelse dröjde det inte mer än några timmar efter utspelet innan polisen körde iväg ett 20-tal EU-migranter från sina sovplatser i Stockholms innerstad.

Det kanske kan verka som en upptrappning av repressionen mot fattiga. Det kanske det också är på kort sikt. Det är dock viktigt att komma ihåg att den här typen av insatser uppstår där exkluderande design inte är tillräckligt exkluderande. Väktare och poliser rycker in där designen misslyckats med att köra iväg hemlösa, fattiga, missbrukare, EU-migranter eller vilken grupp den nu riktar sig mot.

Jag är fullkomligt övertygad om att exkluderande design i olika former kommer att bli allt vanligare och allt effektivare och att den ekonomiska rensningen kommer att tillta. Det kommer att innebära att vi någorlunda etablerade medborgare som betraktas som fullgoda konsumenter kommer att se betydligt mindre av väktare (och övervakningskameror).

De fattiga kommer att antingen se mer av det eller köras iväg så långt att de inte längre betraktas som ett problem av myndigheter, företagare, politiker, ordningsmakt och den grupp människor som gillar att beskriva sig själva som ”vanligt, hederligt folk”.

När de oönskade, otillräckliga och ekonomiskt oanvändbara slängts ut kommer vi som blir kvar kontrolleras på helt andra sätt än med hjälp av väktare och övervakningskameror. Ofta med hjälp av uppmuntran och på helt frivillig basis.

EDIT: Riktigt så här illa har det inte gått i Sverige. Än.