Pepsi – om TVn själv får välja

61ywHtbXfBL

Vi tvingas ta del av allt mer reklam på allt fler ställen och i allt fler sammanhang. De produkter som påstås vara reklamfinansierade blir allt fler (det är ju i slutändan alltid konsumenten som betalar för reklamen).

Det finns dock fortfarande några reklamfriazoner. Men vad skulle du säga om du köpt en ny tv, spelar upp en film som du tror är reklamfri och tv:n helt på eget bevåg lägger in en reklamfilm för låt oss säga Pepsi. En mardröm? Tyvärr inte.