Exkluderande design: Angoulême

Fick tips om en märklig form av exkluderande design i den franska staden Angoulême. Ett antal bänkar i stadens centrum har försetts med stålburar. Initiativet påstås komma från näringsidkare och boende i området som vill förhindra att fattiga missbrukare använder bänkarna.

Det konstiga med den här typen av exkluderande design är att den är så uppenbar. I vanliga fall handlar exkluderande design om att dölja. Här blir ju effekten den motsatta. Kan det vara så att myndigheterna vill visa handlingskraft? Visa att de ”gör något åt problemet”? Annars hade det varit mer rationellt att bara ta bort bänkarna.

Men det kanske finns ytterligare en punkt på agendan.  Kanske kommer burarna att förses med myntinkast så att konsumenter kan fortsätta använda dem? Eller kommer någon annan motprestation, som att ta del av reklam, krävas? Eller finns det någon sorts premiumkonto som ger tillträde till bänken?

Hursomhelst är den här typen av exkluderande design osofistikerad eftersom den helt missar huvudsyftet att dölja problematik. Här skriker buren istället ut att här finns ett problem som den försöker hantera.

Den här typen brukar dessutom väcka protester, vilken den också gjort i Angoulême och på andra håll i Frankrike. Hade de gjort som de riktiga proffsen, ställt dit blomkrukor eller Camdenbänkar skulle troligen ingen reagerat.

Mer om exkluderande design här