Exkluderande design: hundar

IMG_1434

Exkluderande design används ganska ofta för att reglera hundars och andra djurs rörelsefrihet. Den här bilden är från Sofielund i Malmö och hunden heter Vera.

Filosofen Donna Haraway har skrivit en hel del om hundar, olika typer av design och relationer mellan människor och djur. Se exempelvis When Species Meet och The Companion Species Manifesto