Exkluderande design: Turebergs torg i Sollentuna

Ex design @ Sollentuna

Bilden ovan är från Turebergs torg i Sollentuna. Vet inte riktigt vad som är tanken med de här stolarna, men avstånd och vinklar i förhållande till varandra gör det svårt att sitta ner och prata men någon annan. Kanske är de tänkta för tillräckliga konsumenter som vill vara ensamma tillsammans?