Klassförakt i media

l-25l7swa0s91sj5

Socialporr blir allt vanligare i västeuropeisk media enligt en rapport som företaget Open Society Foundations tagit fram. Delar av arbetarklassens porträtteras som odugliga, lata snyltare. Jag har tidigare skrivit om det brittiska tv-programmet Benefits Street (Bidragsgatan) där boende på en gata i Birmingham framställs som kriminella och för lata för att arbeta.

I Tyskland och Nederländerna är fenomenet så vanligt att de fått egna namn. I Nederländerna kallas det Aso-TV (anti-social TV) och i Tyskland Hartz IV-TV, efter en reform som försämrat socialförsäkringarna.

Open Society Foundations konstaterar att benämningen ”white trash” blivit allt vanligare i Sverige samt att bevakningen av vissa områden är bristfällig samt fokuserar på negativa händelser.

Även om vi ännu inte har ett Bidragsgatan i Sverige är det inte svårt att hitta exempel som Lyxfällan eller något av de program som jagar ”fuskande” hantverkare. Det riktigt stora problemet är enligt mig att medarbetare i media hämtas ur välbärgade grupper från vissa geografiska områden och att rapporteringen följaktligen blir därefter. Det sker en exkludering där medelklassen väljer nyheter, tolkar vad som hänt och får komma till tals. Detta är givetvis mest problematisk och tydligt när det gäller nyhetsrapportering. Men även underhållningsprogram, som det allt mer urvattande Sommar i P1, är ett bra exempel där framgångsrika södermalmsbor får bre ut sig om okontroversiella ämnen.

Givetvis är detta inte uteslutande ett mediafenomen utan en del i en samhällsutveckling med ökade klyftor. Media spelar dock en viktig roll när det gäller att rättfärdiga allt mellan luffarsäkra bänkar, Fas3, sämre skolor för arbetarklassen och en skoningslös klasspolitik där de verkligt rika blir allt rikare och där den lite lagom besuttna får några hundra extra i plånboken och fattiga som underhållning i TV som tack för sitt stöd.