Supervalåret: sista stora mätningen innan valet

l-0zu8zqoqiaxpii

Jag brukar ju roa mig med att gå igenom SCBs väljarundersökning, särskilt för att se hur arbetarklassen röstar. Den här gången har SCB valt att dela upp sin undersökning i två. En där vi får veta hur folk skulle rösta om det vore val idag, en annan där bredare sympatier och mer exakt vilka som tycker vad redovisas. Först ut är ”valresultatet” så spekulationer kring arbetarklassens sympatier får vänta till i juni då resten av siffrorna presenteras.

Några intressanta detaljer:

Fi skulle inte komma in i riksdagen. Deras siffror redovisas inte enskilt utan de ingår i gruppen ”Övriga partier” där Fi är överlägset störst. SCB avslöjar dock hur stor andel Fi utgör. De skulle få 2,5% av rösterna om det vore val i maj. Det är dock viktigt att komma ihåg att undersökningen är gjort innan EU-valet. Misstänker att Fi:s framgångar där drar en hel del röster. De visade att de är kapabla att få mer än 4% i ett val.

S och V har varit oroliga för att tappa röster till Fi. Det visar sig dock att det är främst Mp som tappar till Fi (o,5% sedan förra valet). M tappar lika mycket som V (0,4% och mer än S (o,3%). Faktum är att alliansen tappar mer (1%) till Fi än vad S + V gör (0,7%). Obs! Dessa siffror är osäkra. Det rör sig om få svarande och dessutom är Fi:s siffror ihopklumpade med andra småpartier.

Politiken tar ett kliv till höger. S tar röster från Alliansen och V tar röster från S. SD tar röster från Kd, Fp och M.

Det finns inget nettoflöde från S eller V till Sd

Centerväljarna flyr till Mp, S och Fi. Inte till övriga allianspartier. Annie-Lööf-effekten?

Moderaterna tappar hela 2,6%, alltså mer än ett helt Fi, till S. Det överlägset största flödet. Verkar som om partiernas respektive målgrupp överlappar varandra.

(Hastigt sammanslängt under lunchen så jag reserverar mig för missförstånd)