Supervalåret: Göran har en mardröm

9ugu9xulao16qg

Göran Greider har en mardröm. Att Feministiskt Initiativ får 3,5% av rösterna och nästan kommer in i riksdagen.  Dessa röster skulle i såna fall vara ”bortkastade” och kanske leda till att  regeringen Reinfeldt sitter kvar. Visst, det är ett tänkbart scenario. Men vilka röster är inte bortkastade?

En röst på Socialdemokraterna som bildar regering med Miljöpartiet eller ännu värre, Folkpartiet?

En röst på Socialdemokraterna som bildar regering ensamma men som driver ungefär samma politik som Alliansen?

En röst på Vänsterpartiet som kompromissar bort sin politik får några ministerposter?

Den enda röst jag kan personligen kan tänka mig inte skulle vara bortkastad är en röst på ett litet radikalt vänsterparti som befinner sig i vågmästarställning och utnyttjar denna position hänsynslöst. Gärna ett uttalat anti-kapitalistiskt parti med bred representation inom vänstern. Som Enhedslisten i Danmark.

Är det då meningslöst att rösta på FI eller V? Är det meningslöst att rösta överhuvudtaget?

Nej. Politik är ingen skönhetstävling där snyggast partiprogram vinner. Det handlar om att få upp frågor på agendan för att sedan genomföra förändringar.  FI skulle mycket väl kunna lyckas introducera en rad feministiska frågor och sedan påverka realpolitiken bara genom att visa att de har ett stort stöd. Det skulle tvinga andra partier att ta hänsyn till deras frågor, oavsett om de får 3,5% eller får 4,5% och kommer in i riksdagen.

Dessutom utgår statligt partistöd redan vid 2,5% av rösterna i riksdagsvalet. Sverigedemokraterna fick exempelvis partistöd efter att ha fått 2,9% i valet 2006 vilket givetvis hjälpte dem i valrörelsen 2010. Grundstödet är drygt 6 miljoner per år sedan tillkommer pengar beroende på antal röster eller mandat. Givetvis skulle partistödet öka förutsättningarna för FI att komma in i riksdagen 2018.

Så även en röst på ett FI som får över 2,5% kan vara meningsfull, åtminstone för alla som ser politik på lite längre sikt än bara nästa riksdagsval. Ja, om du gillar deras politik alltså.