Efter kulturindustrins pipa

downloading communism

För någon vecka sedan publicerade Sveriges Radio en nyhet på sin hemsida som fick alldeles för lite uppmärksamhet. Under rubriken ”Kräver hårdare straff för fildelning” kan man läsa att riksåklagaren vill ha hårdare straff för fildelning. Artikeln av Lars-Peter Hielle är intressant både till form och innehåll.

En man som laddat ner och delat ett sextiotal filmer, bland annat Harry Potter, dömdes till 160 dagsböter i hovrätten. Riksåklagaren tycker att mannen borde fått fängelse och vill att Högsta domstolen prövar fallet. I sin ansökan hävdar RÅ för övrigt att illegal fildelning ofta är knuten till grov internationell organiserad brottslighet och används för att finansiera terrorism. Visst, det förekommer säkert fabriker som piratkopierar exempelvis dyra märkesväskor och där vinsten går till allt möjligt skumt, kanske till och med terrorism. Men kopplingen till en ung svensk man och Harry Potter-filmer, eller till fildelning i allmänhet för den delen, är i skrivande stund oklar.

Men åter till artikeln. Ett av skälen till att RÅ vill ha fängelsestraff är att det öppnar möjligheter för polis och åklagare att använda tvångsmedel som exempelvis husrannsakan när de utreder liknande brott. Det får de inte göra om brottet bara ger böter.

Varför är detta intressant? Det handlar inte bara om att rättssystemet återigen visar att det finns både vilja och resurser när det gäller att sätta dit pirater, men varken eller när det gäller andra nätbrott, som hot mot kvinnor som uttrycker sina åsikter offentligt. Det handlar också om en inskränkning i den personliga integriteten och en försämring av rättssäker­heten. Fler än två miljoner svenskar fildelar illegalt. Ännu fler, så gott som alla, skulle kunna göra det. Om RÅ får som de vill förvandlas illegal fildelning i ganska blygsam skala från ett brott som kan ge böter till ett brott som kan ge fängelse och till något som kan resultera i husrannsakan om misstanke föreligger.

Väldigt många svenskar förvandlas till potentiella fängelsekunder och väldigt många hem riskerar plötsligt husrannsakan. Nästa gång en mindre nogräknad polis ringer till åklagaren för att begära beslut om husrannsakan behöver hen hursomhelst inte fundera särskilt länge om hen skulle vilja ha ett svepskäl.

Varför är nyheten intressant till formen? Dels används ordet ”fildelning” av både artikelförfattaren och andra vid flera tillfällen för att beskriva brottslig verksamhet. Alltså inte ”illegal fildelning” eller ”piratkopiering” utan bara ”fildelning”. Vilket dels är ungefär som att säga försäljning när man menar häleri och dels kastar en skugga över i stort sett alla aktiviteter på nätet. Artikeln är tyvärr långt ifrån unik i det här avseendet.

Den enda som lägger till ordet illegal är en viss Jan Rosén som är intervjuad i artikeln, vilket för oss in på nästa intressanta aspekt. Jan Rosén presenteras visserligen helt korrekt som professor i civilrätt och han hävdar bland annat: ”att fildela filmerna illegalt är ett allvarligt brott och man ser på det så numera”. Vad som däremot inte framgår är att Jan Rosén förutom att vara professor i civilrätt bland annat är ordförande Svenska föreningen för upphovsrätt och delaktig i en rad andra organisationer som värnar om upphovsrätten. Det framgår givetvis inte heller att media tidigare kritiserats för att ha presenterat Rosén som opartisk bedömare av liknande frågor. Vilka de där ”man” är som menar att illegal fildelning är ”ett allvarligt brott” hade de flesta kunnat gissa sig till om Rosén presenterats på ett sakligt sätt. Helt klart är hur som helst att dessa man verkar kunna få både media och rättssystem att dansa efter sin pipa.

Ur Arbetaren #21 2013