Grattis Kalle


 

Grattis Karl Marx på 195-årsdagen