Spotifiering IRL Malmö 2013

 

Fortsättning följer i Arbetaren #7 2013