Världens meste Borg

Nu kan du hålla koll på vad världens bäste (och vad det verkar mest mångsidige) finansminister gör för tillfället