Spotifiering 4.0

[Spotifiering] Att ta något som är gratis, fritt eller allmänt…
Allt mer av vårt gemensamma inhägnas och privatiseras. Som internet och torg. Eller musik, film och litteratur. Ett torg glasas in och blir galleria. En park blir parkeringsplatser. Bänkar på en allmän plats flyttas och förvandlas till sittplaster inne på ett café.

[Spotifiering] …hugga av det svansen…
När detta sker förändras utbudet. Det blir ofta kvantitativt sett mindre, kvalitativt sett sämre. En tjänst väljer ut musik från internet, gör en marknadsmässig bedömning och ratar allt som inte bedöms ha en försäljningspotential. Företaget tillhandahåller sedan resten, men till låg kvalitet. Ägaren till en galleria gör motsvarande gallring av butikerna kring ett torg. Ofta indirekt genom att höja hyrorna.

[Spotifiering] …koda det…
Inte nog med att utbudet försämras. Det dyker också upp regler för hur det får användas. Som uppföranderegler i gallerior. Eller tekniska begränsningar som styr och begränsar användandet. Som kopieringsskydd på musikfiler eller regionskoder på dvd-filmer. Ibland är reglerna uttalade och väl kommunicerade. Exempelvis genom förbudsskyltar eller avtal för användning. Ibland är de mer subtila, ibland outtalade. Som de normer som påverkar hur vi beter oss i offentliga miljöer. Som kan skilja sig åt beroende på om vi betraktas som ”konsument” eller ”medborgare”.

[Spotifiering] …och belägga det med en avgift…
Ofta handlar det om en ekonomisk avgift. Som när vi prenumererar på en tjänst eller laddar ner appar till telefonen. Ibland om någon annan motprestation, som att lyssna på reklam för att få tillgång till musiken på Spotify eller till den tidning som helt ”finansieras” genom reklamintäkter. Andra gånger måste vi köpa en kopp kaffe i utbyte mot någonstans att sitta eftersom de enda sittplatser som finns kvar i centrum är belägna inne på kaféer.

[Spotifiering] …en avgift för att slippa…
Vi betalar allt oftare för att slippa saker vi inte vill ha. Ett premiumkonto för att slippa reklam. Vi betalar extra för tevekanaler där filmerna inte bryts av reklam. Vi betalar en slant för utsläppsrättigheter så att någon inte ska förstöra miljön. Vi jobbar några timmar för att kunna köpa saker vi behöver och vill ha, sedan ytterligare några för att ha råd att betala för sådant vi vill slippa. I framtiden kommer kapitalismen helt sluta producera saker vi vill betala för, och uteslutande ägna sig åt att producera saker vi vill betala för att slippa.

[Spotifiering] …införa krånglopol…
Ett krånglopol är när alla aktörer på en marknad samarbetar för att skapa mesta möjliga förvirring kring kostnaderna för deras produkter. Genom att försvåra eller till och med omöjliggöra prisjämförelser så att de slipper konkurrera om priset med varandra. Detta sker ofta genom en massa diffusa och svårbegripliga abonnemang som inte går att jämföra med andra diffusa och svårbegripliga abonnemang.

[Spotifiering] …införa valskyldighet…
Tvinga konsumenter att välja bland de spotifierade alternativen i krånglopoldjungeln. Plötsligt måste du välja elavtal telefonabonnemang, pensionsförvaltare, skola, vårdcentral, apotek, bilprovning och så vidare.

[Spotifiering] …samt planera förödelse
Planerad förödelse innebär att medvetet tillverka undermåliga produkter, och / eller försämra befintliga och / eller försvåra eller till och med omöjliggöra reparationer i syfte att öka konsumtionen.