Bankbildning

Några medborgare i USA har startat en utbildningskampanj om ekonomi i allmänhet och bankernas roll i synnerhet. Det bästa av allt är att de förlagt undervisningen där den hör hemma. På banken.