Försäkringskassan effektiviserar sin service

Försäkringskassans medarbetare får en bonus om de avslutar ärenden snabbt. Ju fler beslut, desto högre lön. ”Processutvecklare” har mätt hur lång tid en ”bra handläggning” ska ta och den som håller takten belönas.

Samtidigt visar en undersökning att handläggarna har för dåligt underlag i nästan vart tredje fall. Men ”den som har hög kvalitet och hög produktivitet har förstås en bra löneutveckling”, säger försäkringsdirektör Svante Borg till Expressen.

Den som däremot inte håller takten utan kanske tar sig tid att skaffa det där underlaget, betraktas däremot som ett problem. ”Om det inte flyter på måste chefen ta en diskussion med handläggaren, kanske denne behöver stöd som kompetensutveckling”, säger ”verksamhetsutvecklaren” Inger Dahlsköld.

Medan vi frågar oss om hög produktivitet verkligen är ett vettigt fokus för den här typen av myndighetsutövning, för någon bort rättssäkerheten, torterar den under hånskratt för att sedan dumpa den i ett dike.