Anställningsförhör i våra hjärtan IV

Äh, vi tar ett förhör till.