Malmö ute och cyklar

Malmö stad genomför just nu en uppfostringskampanj riktad mot stadens cyklister. Öresundsregionen ska bli ”världens bästa cykelregion” och för att kunna bli det måste tydligen cyklisterna skärpa sig.

Tilltaget kan verka förvånande för den som någon gång rört sig i malmötrafiken – på cykel eller till fots. Oskyddade trafikanter riskerar ständigt att bli överkörda på övergångsställen eller påkörda av fartdårar. Bilister kör mot rött, struntar i att blinka, kör för fort, släpper inte över vid övergångsställen, babblar i telefon, skriver sms, struntar i att cyklister har företräde och så vidare. Cykelbanorna är dessutom ett skämt.

Men istället för att ta itu med ett strukturellt problem, att Malmö liksom alla andra storstäder, är anpassade efter bilismen lägger Malmö stad över ansvaret på den enskilde cyklisten. Ungefär som när arbetsförmedlingen lägger över ansvaret för det strukturella problemet arbetslöshet på den enskilde arbetslöse.

Vill Malmö verkligen bli en del av världens bästa cykelregion har jag några tips:

  • Stäng av innerstaden för privatbilism
  • Bygg vettiga cykelbanor, helst sådana som överhuvudtaget inte korsar bilvägar. Åk över till Köpenhamn, se och lär.
  • Bygg ut kollektivtrafiken och låt den vara kostnadsfri
  • Inför biltullar där biltrafik är tillåten