Några förtydliganden beträffande kassor.

Den intressanta diskussionen kring självscanning och automatiska kassor sprider sig. Vill därför passa på att att förtydliga några saker.

Micke och Anna påpekar att det finns goda skäl att ersätta kassapersonalens arbete med annat. Det är tungt, slitsamt och monotont att sitta i en kassa. Jag håller helt och hållet  med om detta. Alla tunga, slitsamma jobb bör ersättas med maskiner i så stor utsträckning som möjligt. Det arbete som eventuellt blir kvar kan vi dela på.

Men nu handlade mitt inte inlägg om huruvida det är bra eller dåligt att ersätta traditionella kassor med exempelvis självscanning. Det handlade om huruvida utvecklingen leder till mer eller mindre arbete. Enligt min mening leder den till mer.

Fredrik skriver om ökad automatisering som en förutsättning för att skapa allmänningar. Tror jag. Är inte säker på att jag förstår varken kritiken mot mig (eller Rasmus) eller hur det skulle uppstå allmänningar.

Men hursomhelst. Min poäng är just att det inte skett någon ökad automatisering. Om så varit fallet hade jag varit positiv. Det som skett är att en typ av arbete har ersatt en annan. En självscanner är inte ett dugg mer automatisk än den traditionella kassan. Den innebär mer arbete, inte mindre. Dessutom oavlönat arbete istället för avlönat.

Detta behöver visserligen inte uppfattas som ett problem om man som Fredrik menar att ”oavlönat arbete/den sociala fabriken som begrepp borde sänkas i havet”. Men lönen avgör inte om en syssla är arbete eller inte. Fråga bara generationer av hemarbetande oavlönade kvinnor.